“Omdat verhalen over leven helpen overleven zodra ze gedeeld worden”

Neem contact met ons opBekijk wat we doen

Wat we doen

‘Verhalen over leven helpen overleven zodra ze gedeeld worden'.

Onder dat motto zet Stichting VerhalenOverLeven zet zich in om verborgen (koloniale) verhalen en geschiedenissen zichtbaar te maken in educatieve en erfgoed programma's, in publicaties, op websites en in tentoonstellingen, met het doel om (nazaten van) verschillende migrantengroepen te versterken door erkenning te zoeken voor hun geschiedenis en verhaal. Oral history, ofwel het losmaken en vastleggen van (levens)verhalen en geschiedenissen is daarbij de gekozen methodiek.

Wanneer deze relatief onderbelichte verhalen en geschiedenissen vervolgens gedeeld worden in musea, archieven en andere erfgoedinstellingen, dan draagt dit bij aan het inclusiever maken van de erfgoedsector door nieuwe stemmen en perspectieven aan de bestaande toe te voegen.

Tracing Your Roots

Een van de belangrijkste educatieve programma’s die Stichting VerhalenOverLeven onder haar hoede heeft is het programma Tracing Your Roots, dat jongeren (15-25 jaar) met wortels in Indië/Indonesië uitnodigt om op zoek naar hun voorouders en familiegeschiedenis.

Op vier zaterdagmiddagen maken ze kennis met hun eigen geschiedenis, verrichten stamboomonderzoek en interviewen hun (groot)ouders. Deze zoektocht is net zozeer gericht op de toekomst als op het verleden. Als je weet waar je vandaan komt, weet je immers ook beter wie je bent en wie je nog wilt worden. Tracing Your Roots geeft jongeren wortels en versterkt daarmee hun zelfbeeld en identiteit, maar het creëert ook ruimte voor heling en verzoening.

Door het zwijgen te doorbreken en met oudere generaties in gesprek te gaan over hun voorouders en familiegeschiedenis, worden we ons bewust van de veerkracht die binnen onze gemeenschappen aanwezig is. Gemeenschappen die op eigen kracht in het reine proberen te komen met een traumatisch (koloniaal) verleden – en daar wonderwel in slagen.